Naše djelatnosti

Opis djelatnosti i uključene usluge:
• Knjigovodstvo, računovodstvo i revizorski poslovi za građane, udruge, neprofitne organizacije, tvrtke i obrte
• Registracija tvrtke i/ili obrta
• Elektronska povezanost sa poreznom upravom, FINA-om, mirovinskim i zdravstvenim ustanovama;
• Prijave i odjave djelatnika
• Prijave, izviješća, obrasci, uvid u stanje računa u poreznoj upravi

Usluge
Financijsko knjigovodstvo:
• mogućnost izrade izlaznih računa
• vođenje knjiga ulaznih računa
• vođenje knjiga izlaznih računa
• otvaranje poslovnih partnera
• knjiženje izlaznih računa
• knjiženja ulaznih računa
• praćenje naplate
• vođenje blagajne
• izrada temeljnica
• knjiženje izvoda
• obračun PDV-a

Kadrovska evidencija
• platne liste: redovan rad, jubilarne nagrade, regres, ugovor o djelu, autorski honorar
• obračun kredita, članarina,beneficiranog staža
• formiranje personalne mape zaposlenika
• obračun plaća i naknada plaća
• obračun putnih naloga

Robno-materijalno knjigovodstvo ( skladišta sirovina i materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda). Vrijednosti trgovina na veliko i malo.
• knjiženja svih promjena vezano za zalihe
• knjiga popisa (maloprodaje, veleprodaje)
• izrada skladišnih primki – kalkulacija
• međuskladišnica – prijenosnica
• inventure (viškovi, manjkovi)
• dnevni utržak prodavaonica
• zapisnik o izmjeni cijena
• pripadajuće temeljnice
• otpremnica, izdatnica

Vođenje dugotrajne imovine
• obračun amortizacije
• revalorizacija
• ulaz
• izlaz

Poslovne knjige za obrt i samostalne djelatnosti.
• statističke mjesečne,
• tromjesečne,
• polugodišnje i godišnje izvještaje,
• za potrebe Državnog zavoda za statistiku financijska izvješća koja se predaju u FINU, prema Zakonu o Registru godišnjih financijskih izvještaja.
• obračun poreza na dobit, odnosno prijavu poreza na dobit, te porezne prijave na dohodak.

Ostali poslovi prema zahtjevu korisnika naših usluga.